Landbrug

 Levering til tiden  Tidens materialer  Lav vedligeholdelse

Det er det, der tæller, når du skal bygge stald eller industribygning.
Det ved vi, og det har vi respekt for!

Derfor samarbejder vi med en række seriøse underleverandører, som vi afleverer "Stalden til tiden" sammen med.

Kvægstalde

Blære

Løsdrift 280 malkekøer, sand i sengebåse, dobbelt 12 rk. malkestald

Gjerlev

Tilbygning til løsdrift - 217 sengebåse, 2 Lely malkerobotter, sand i sengebåse.

Fårup

Løsdriftsstald med 217 sengebåse + kælvningsafdeling, 3 Lely malkerobotter, sand i sengebåse, skrabere under spalter.

Møldrup

Løsdriftsstald med 300 sengebåse, stor kælvnings/aflastningsafdeling, 3 Lely malkerobotter, automatisk fodring, fast gulv m. skrabere, stor velfærdsafdeling, foderlade med opbevaring af råvarer, ny kalvestald.

Skals

Løsdrift til 450 køer, 5 Lely malkerobotter, sand i sengebåse, robotskrabere over spalter, kørespalter m. skrabere under.

Læsten v/ Randers

Isoleret løsdriftsstald m. 280 sengebåse. 4 Lely malkerobotter, foderbord langs ydervægge, stor velfærdsafdeling.

Kjellerup

Løsdriftsstald m. sengebåse til 200 køer, dybstrøelsesareal for kælvekvier og opstartskøer, De Laval malkerobotter

Nibe

Løsdriftsstald til 564 køer, Westfalia malkekarrusel til 60 køer, gummi på spalter v. foderbord, sengebåse m. madrasser, rundskyl på gylle i stald, stor velfærdsafdeling.

Skive

Løsdriftsstald med 278 sengebåse, sengebåse m. madrasser, rundskyl på gylle i stald, 4 Lely robotter.

Svinestalde

Tilbygning til farestald og smågrisestald - Løgstør

Drægtighedsstald:

Farestald:

Kornhal

Kyllingehus