Toftegårdsvej 1 · 9620 Ålestrup

Telefon 98 64 82 36

Entreprenør

 Levering til tiden  Tidens materialer  Lav vedligeholdelse

Entreprenørafdelingen:

Vores entreprenørafdeling tilbyder bl.a.:

  • Jordarbejde
  • Kloakering m.m.
  • Anlægsarbejde med belægningssten
  • Asfaltering af arealer
  • Oprensning af søer med gravemaskine 
    på brede bånd og 17 m lang arm

Har du en opgave - giv os et ring, så løser vi det sammen.

Kloakering:

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS er autoriseret kloakmester

Vi udfører alle former for kloakeringsarbejde samt nedsivningsanlæg.

Skal du have udført kloakseparering tilbyder vi at udføre opgaven.:

  • Vi udfører opgravning, kloakering og reetablering af grunden
  • Efter udført kloakering indsendes tegning og færdigmelding til kommunen

Skal der ved samme lejlighed lægges ny belægning i indkørsel el. lign., 
har vi naturligvis også mandskabet til dette!

Naturopretning:

Gravearbejde udført med gravemaskine på bånd og 17 m lang arm

Oprensning af sø:

Etablering af sø i vådområde:

Leveret af